Praktické informace :

Občerstvení:


 • je zajištěn dostatečný počet pivních stánků, stánků s občerstvením a jiných stánků s kompletním sortimentem teplých i studených jídel a alko a nealko nápojů, vše za velice příznivé ceny!


Psi:


 • Pro pejsky i jiná zvířata není vstup z bezpečnostních důvodů do areálu festivalu povolen.Pořadatelská služba:


 • Pořadatelská služba je na festivalu na ochranu návštěvníků, jakož i na ochranu festivalových prostor a festivalového zařízení.

 • Identifikovat ji budete moci podle jednotného oblečení

 • Mezi pravomoci pořadatelské služby patří mimo jiné následující činnosti:


  • kontrola vstupenek a identifikačoních náramků při vstupu do areálu festivalu i při pohybu uvnitř areálu po celou dobu konání koncertu včo . namátkových kontrol
  • vyvedení osoby z areálu festivalu (osoba bez platné vstupenky čo i nepoškozeného identifikačoního náramku, agresivní osoba, neautorizovaní prodejci a prodejci porušující smlouvu o prodeji, dealeři jakýchkoliv drog apod.)
  • zamezení vstupu do prostor nevyhrazených pro veřejnost zejména backstage

Zákazy:


 • Do areálu je přísně zakázáno vnášet tyto předměty:


  • skleněné nádoby včetně lahví
  • plechovky
  • vlastní jídlo a alkohol
  • hořlaviny
  • zbraně jakéhokoliv druhu
  • pyrotechnické předměty
  • magnetofony a profesionální foto a video techniku, toto se netýká plně automatických neprofesionálních fotoaparátů
  • drogy a omamné látky
  • předměty ohrožující bezpečo nost

 • Je přísně zakázáno zhotovování zvukových, filmových, fotografických nebo video záznamů, které by mohly sloužit k dalšímu komerčnímu využití.

 • Do areálu je zamezen vstup psům a dalším domácím mazlíčkům.

 • Pro celý areál platí zákaz vjezdu motorovým vozidlům /vyjma kapel a organizátorů/.

 • Je zakázáno umisťovat jakékoliv plakáty nebo reklamu v areálu. Toto je povoleno pouze se svolením hlavního pořadatele.


Doporučené věci:


 • Občanský průkaz, kartičku pojištěnce a peníze.

 • Dále doporučujeme vzít si s sebou deku na sezení a pláštěnku v případě nepříznivého počasí.


Hygiena:


 • Na festivalu bude k dispozici dostatečný počet mobilních WC a WC ve zděné budově, která budou umístěna na vyhrazeném prostoru v areálu festivalu.

 • Ve festivalovém areálu bude dostatečný počet odpadkových košů a kontejnerů. Prosíme návštěvníky, aby ve vlastním zájmu dbali o čistotu a odpadkové koše využívali.


FOTO + VIDEO:


 • Jako pořadatelé jsme smluvně vázaní k tomu, že hudební a jiná vystoupení na festivalu nebudou žádným způsobem zaznamenávána profesionální záznamovou technikou. Do areálu tedy není dovoleno vnášet profesionální fotoaparáty, kamery a audio nahrávací zařízení. Tolerované jsou pouze neprofesionální automatické fotoaparáty. V blízkosti pódií je zakázáno používat fotoaparáty s bleskem. U vchodu i na jiných místech jsou diváci podrobeni kontrole pořadatelské služby, která je povinna nevpustit do areálu žádné osoby s výše uvedenými zařízeními. Posouzení, zda-li dané zařízení patří mezi “profesionální”, náleží výhradně pořadatelské službě. Pořizování videozáznamů v areálu festivalu je zakázáno.